Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00655
19-9-1950
Actoren
Verslag met bijlage(n)
Samenvatting
CVP 16. Verslag van de vergadering van het Comité Restreint Schuman-Plan 19-09-1950.

Er wordt ingestemd met de productieprogramma's. Nederland wil het aangenomen stuk opsturen naar de productiecommissie, maar dit idee wordt niet gesteund. Er bestaat onduidelijkheid over de concurrentiebepaling in art. 30: tegenstellingen op het gebied van chemie, geografie, fiscale en monetaire stelsels e.d.

Bijlage: voorstellen aan de parlementaire commissie over de rol van de HA op het gebied van de productie, samenwerking met de nationale regeringen, het instellen van prijslimieten en de externe handel.