Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00681
6-7-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
CVP/WP/Prod. 1. 1e vergadering werkgroep van productie-experts van het Schuman-plan.

Hirsch stelt voor twee groepen te vormen om onderzoek te doen naar de situatie in de ijzer- en staalsector en in de kolensector. Hiervoor heeft hij een questionaire voorbereid.

Men besluit het Franse werkdocument artikelsgewijs door te werken.

Op Nederlands voorstel wordt vastgesteld dat alleen na goedkeuring door de leden van de regionale associaties deze associaties inlichtingen verschaffen aan de HA. Overheden die deze inlichtingen (nog) niet afdwingen verplichten zich met het verdrag om dit te gaan doen. Hirsch wil niet ingaan op sancties bij het niet verschaffen van inlichtingen. Hij vindt een mogelijkheid van beroep bij het aanvragen van inlichtingen die niet noodzakelijk blijken niet nodig, omdat deze zaak daarvoor niet belangrijk genoeg is.

De export kan vrijgesteld worden van de heffingen waarmee de uitgaven van de HA bekostigd worden, omdat het vergroten van de export één van de doelen van de HA is.

Er is enige discussie over het reconversiefonds en de mogelijke schadeloosstelling door de HA bij bedrijfssluiting die voortvloeit uit handelen door de HA.