Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00682
7-7-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
CVP/WP/Prod. 2. 2e Vergadering werkgroep van productie-experts van het Schuman-plan, 07-07-1950.

Na een uitvoerige discussie met betrekking tot reconversie concludeert Hirsch dat er overeenstemming is bereikt: het al dan niet schadeloosstellen van bedrijven die door toedoen van de HA gesloten zijn wordt aan de nationale regeringen overgelaten.

Over het Fonds de Péréquation lopen de meningen uiteen tussen de landen die hulp zouden gaan bekostigen (Nederland en Duitsland) en de landen die zouden gaan ontvangen (de andere landen).

Bijlagen: herziene versies van artikelen 21 en 22.