Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00683
10-7-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
CVP/WP/Prod. 3. 3e Vergadering werkgroep van productie-experts van het Schuman-plan, 10-07-1950.

Oriënteringsprogramma betreffende modernisering, specialisatie en uitbreiding.
Italië en Nederland willen niet dat investeringsprogramma's die al gestart zijn nog door de HA beoordeeld zullen worden.

Nederland is tegenstander van een verbod op staatsinvestering in een project waarover de HA negatief heeft geoordeeld.