Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00684
11-7-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
CVP/WP/Prod. 4. 4e Vergadering werkgroep van Productie-experts van het Schuman-plan, 11-07-1950.

Er zijn meningsverschillen over de financiering van het modernisatiefonds. Nederland is in het bijzonder tegen heffingen op de productie, omdat deze prijzen verhogen. Contributie of leningen vanuit derde landen zijn mogelijkheden om deze uitgaven te dekken.