Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00687
18-7-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
CVP/WP/Prod. 7. 7e Vergadering werkgroep van Productie-experts van het Schuman-plan, 18-07-1950.

Artikel 29: Bevordering door de HA van onderzoek naar nieuwe productiemethoden.

De delegaties zijn het eens over het feit dat de HA vooral een coördinerende rol moet krijgen.
Er is enige discussie over de vorm van de bijdrage die de HA levert en of hiervoor een fonds opgericht moet worden.