Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00719
06-09-1950
Samenvatting
Duitse houding tegenover het Plan Schuman.
Wellenstein geeft een samenvatting betreffende de soms verwarrende houding van de Duitse politici en belanghebbenden tegenover het Plan Schuman. Deze is o.m. ontleend aan rapportage uit Bonn van 9 en 30 augustus. In de Duitse pers wordt gewag gemaakt van groeiende tegenstand onder Duitse industriëlen tegen het Plan-Schuman. De snel toenemende bewapening in het westen die leidt tot orders in het Ruhr-gebied, zou wel eens kunnen leiden tot opheffing van het staalquotum. Het Schuman-Plan zou daardoor overbodig kunnen worden.