Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00828
15-05-1951
Actoren
Nota
Samenvatting
Het landbouwplan en de federalisatie van Europa.

I. Ontstaan
Het memorandum van Pflimlin en de Nederlandse reactie.
II. Houding van andere landen
De meeste landen geven hun voorkeur aan een behandeling binnen de OEES.
III. Karakter van de Raad van Europa
De Raad van Europa is ongeschikt voor technische vraagstukken.
IV. Karakter OEES
Marjolin trekt steeds meer economische kwesties naar de OEES, maar misschien moet het Statuut van de OEES hiervoor herzien worden.
V. Verschillend karakter van Schuman-Plan en landbouwplan
Uit deelname aan het Schuman-Plan volgt logischerwijs ook Nederlandse deelname aan de Landbouwgemeenschap.
VI. Uitwerking landbouwplan
Er moet voor gewaakt worden dat de nieuwe Gemeenschap niet slechts een supranationaal landbouwkartel wordt.
VII. Politieke en economische implicaties
Hoewel Nederland economisch baat heeft bij de Landbouwgemeenschap zijn de politieke kosten (dominantie door Frankrijk en een breuk met de Atlantische partners) te hoog om zonder meer op de Franse voorstellen in te gaan.
VIII. Compromis werkmethode
In plaats van een beperkte federatie met de Schuman-landen kan gekozen worden voor een associate membership voor andere landen, maar van het grootste belang is dat er in ieder geval een landbouwautoriteit komt.