Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Kort verslag van de stand van zaken na de voorbereidende conferentie voor landbouwintegratie van 25/28-03-1952.

Omdat de Belgische, Franse en Duitse ministers van Landbouw teveel de boeren verdedigen zouden de delegaties op volgende conferenties breder samengesteld moeten zijn.
Omdat in veel gebieden eerst bestaande achterstanden weggewerkt moeten worden is het noodzakelijk ook Financiën te betrekken bij de besprekingen.