Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00870
22-09-1950
Samenvatting
Lieftinck keert zich tegen het door Mansholt in zijn nota van 04-08-1950 voorgestelde systeem waarin één prijs wordt vastgesteld voor elk product. In plaats daarvan ziet hij liever een stelsel van maximum- en minimumprijzen zoals dat ook werkt in het kader van het Schuman-Plan.
Als oplossing voor de import van te goedkope goederen van buiten Europa ziet Lieftinck een uniform systeem van quota's.
Zie ook