Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00881
17-01-1951
Actoren
Brief
Samenvatting
Dillon concludeert uit een eerdere brief van Mansholt dat deze laatste volledige vrijhandel in Europa wil. Hij geeft aan hier ook een voorstander van te zijn, maar dat het moeilijk zal zijn hier door multilaterale onderhandelingen verder in te komen. Slechts als een kleinere vrijhandelszone het voorbeeld geeft en het mogelijk maakt voor andere landen om zich aan te sluiten kan het plan van Mansholt slagen. Dillon wacht graag af of de bestaande en geplande vrijhandelszone resultaat opleveren, alvorens zich in multilaterale onderhandelingen te begeven.