Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00892
24-05-1951
Actoren
Verslag
Samenvatting
Van der Lee bericht over besprekingen in Londen: de Britten lijken niet heel erg geïnteresseerd in de verschillende landbouwintegratieplannen en zullen alles doen om de voorstellen naar de OEES verwezen te krijgen. Vooral het opgeven van (een deel van) de soevereiniteit stuit op vele Britse bezwaren. Van ambtelijke zijde zal waarschijnlijk geprobeerd worden een ministersconferentie of een bilaterale ontmoeting van ministers zoveel mogelijk te voorkomen.
Van der Lee schat dat de enige mogelijkheid om de Britten te binden aan de integratie het scheppen van een uitzonderingspositie voor hen is.