Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00907
18-03-1952
Samenvatting
Frank brengt verslag uit over de ontwikkelingen op het gebied van de landbouwintegratie in verschillende landen:
- De Amerikanen hebben een verklaring opgesteld. De Fransen zijn hier verheugd over maar nodigen de Amerikanen niet uit om deel te nemen aan de voorbereidende conferentie.
- Het Duitse Bauernverband staat volgens de Amerikanen gunstiger tegenover integratie dan voorheen.
- In Denemarken is de integratie inzet geworden in de strijd tussen landbouworganisaties en de overheid, waarbij de eersten tegenstanders zijn van integratie en voorlopig lijken te winnen.
- De Italianen voelden zich veronachtzaamd omdat ze niet door de Fransen benaderd zijn, maar Laurens gaat snel naar Italië. Voor Italië is landbouwintegratie vooral aantrekkelijk als deze gezien wordt in het kader van een verdere Europese federalisatie in de toekomst.
- België zal hoogstwaarschijnlijk alleen door de minister van Landbouw vertegenwoordigd zijn op de voorbereidende conferentie.