Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00921
09-03-1953
Actoren
Verslag
Samenvatting
Van der Lee bericht dat Nutting heeft gemeld dat hij eraan twijfelt of er tussen de zes Schuman-landen overeenstemming bereikt kan worden over het supra-nationale beginsel van landbouwintegratie. Als de zestien landen van de OEES er niet in zouden slagen iets te bereiken (wat Nutting verwacht) zou het voor het Verenigd Koninkrijk interessant zijn om een niet-supranationaal landbouworgaan op te richten. Van der Lee heeft echter te kennen gegeven dat hij daarin niet geïnteresseerd is. Nutting heeft laten weten nog steeds een close associationship na te streven met de zes, maar dan moeten zij eerst onderling de vorm van hun landbouwsamenwerking zien te bepalen.