Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00938
10-03-1953
Actoren
Rapport
Samenvatting
Rapport betreffende de vermoedelijke gevolgen voor de Nederlandse volkshuishouding van een eventuele Europese landbouwintegratie.

A. Overzicht en bespreking der concept-adviezen uitgebracht door de subcommissies voor productenstudies.
Samenvattingen van enkele kwesties die in de adviezen worden aangekaart en de hiervoor aangedragen oplossingen.
B. De vermoedelijke gevolgen ten aanzien van de Nederlandse volkshuishouding.
I. De situatie in de eindfase
II. De overgangsperiode
C. Conclusies
Als in de eindfase de markt volledig vrij is en nauwe banden aangegaan worden met derde landen verwacht de auteur (Tinbergen/Hulst) geen aanzienlijke prijsstijgingen in Nederland. De vergrote productie zal leiden tot hogere export en hogere inkomens, waardoor de nationale bestedingen zullen stijgen. Bij een meer protectionistische inslag zullen de prijzen wel stijgen en zullen de (sociale) verschuivingen groter zijn.
Zie ook