Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00993
17-09-1953
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Memorandum on the "Geen Pool".
Van der Lee vat de belangrijkste punten die aan de orde waren in het Interim Comité voor de Organisatie van de Agrarische Markten samen.
De conferentie van Landbouwministers van maart 1953 kon geen overeenstemming bereiken over de vraag of de organisatie voor landbouwmarkten op supranationale of consultatieve basis gebaseerd moest zijn. Nutting (VK) en Mansholt meenden dat hierover eerst overeenstemming moest zijn. Zij meenden dat er geen ruimte was voor een ad hoc organisatie op consultatieve basis en dat de discussies moesten worden overgedragen aan de OEES tenzij de conferentie het eens werd over een supranationale grondslag. Ook de landbouwministers van de zes waren het niet eens.
De benadering binnen de expertgroepen van het Interim Comité wijzen in de richting van het bevriezen van de protectionistische tendenzen binnen de Europese landbouw. Het zou leiden tot een gesloten landbouwmarkt in Europa en heeft niets te doen met integratie. De Nederlandse delegatie meent dat voorkomen moet worden dat de Green Pool-discussies de voortgang van de politieke en economische integratie van de zes belemmert. De landbouw dient behandeld te worden samen met deze integratie. Voor de VS is het van belang om de Geen Pool-discussies nauwlettender te volgen. Tendenzen in de richting van Europese grondstoffenovereenskomsten zijn niet wenselijk.