Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01019
03-06-1954
Actoren
Brief
Samenvatting
Aan de de ambassades wordt verslag gedaan van de recente ontwikkelingen inzake de landbouwintegratie. Nederland heeft gepoogd de vorming van een aparte Landbouworganisatie te voorkomen door de kwestie aan de orde te stellen op de OEES-raad van 5 en 6 mei. Aan minister Eden werd voorgesteld de Commissie voor Voedselvoorziening en Landbouw van de OEES op te waarderen. Nadat bleek dat men van Engelse zijde sympathiek stond tegenover het Nederlandse standpunt werd de Nederlandse missie in deze richting geïnstrueerd, die in overleg trad met missies van ander landen die eveneens voorstander waren van overheveling naar de OEES.
Tijdens de OEES-concludeerde de voorzitter dat het noodzakelijk is de Landbouwconferentie zo spoedig mogelijk bijeen te laten komen en dat de meerderheid der landen bereid is een actie te ondersteunen waarbij aan de behandeling van agrarische vraagstukken in de OEES een belangrijke plaats wordt ingeruimd. Er is echter nog geen concrete beslissing genomen.
Zie ook