Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01041
04-04-1952
Actoren
codetelegram
Samenvatting
De secretaris-generaal van de Raad van Europa zond uit naam van de Franse regering uitnodiging voor een Europese landbouwconferentie, vergezeld van een nota van de Franse regering.
Het bezwaar tegen deze procedure is dat gespeculeerd wordt op sentimenten van de Assemblée, hetgeen in vele landen moeilijkheden oproept. De S.G. van de Raad van Europa wordt in een onmogelijke positie gebracht. Dit alles in de eerste plaats om een Frans belang te beschermen, nl. alleen afzet van Franse producten.
Zie ook