Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01061
05-12-1952
Samenvatting
Landbouwpool.
Frank heeft gesproken met Dauzier van de CGA (Franse landbouworganisatie). De CGA gaat steeds meer voelen voor een landbouwpool en wil van het idee van een organisatie per product en een beperking tot enkele producten afstappen. Men schijnt zelfs te denken aan een inter-Europees ministerie van Landbouw, dat het gehele terrein van de landbouw moet bestrijken. Verder is er nog een plan in discussie om op de voorbereidende conferentie van 18 landen een gemeenschappelijk memorandum van de Schumanlanden voor te leggen.