Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01062
07-01-1952
Actoren
Brief
Samenvatting
Brief begeleidt schrijven van Mansholt aan Pflimlin, dat zojuist aan de Franse ambassadeur ter hand is gesteld. Deze vroeg of Mansholt een duidelijke uitspraak kon doen over de kwestie van de Hoge Autoriteit, met name of hij deze ook bij de landbouwintegratie gewenst achtte. Mansholt heeft hierop geantwoord dat voor hem de Hoge Autoriteit een van de essentialia van de landbouwintegratie is, en dat hij denkt aan een analogie met het Plan-Schuman. Voorts gaf Mansholt te kennen dat hij de kwestie van een Hoge Autoriteit als eerste punt op de agenda van de voorbereidende conferentie wil zien, zodat direct duidelijk wordt, welke landen wel en welke niet bereid zijn tot overdracht van soevereiniteit.
Voorts is van Nederlandse zijde gesteld dat deze aangelegenheid buiten de OEES dient te blijven.
Voorts kondigt Van der Lee een bezoek van Mansholt aan Parijs aan.