Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01066
18-01-1952
Samenvatting
Van der Lee stelt Beukenkamp van de ambassade te Washington op de hoogte inzake de ontwikkelingen rond de landbouwintegratie.
Voor de kerst heeft de Franse regering een uitnodiging de deur uitgedaan aan de landen van de Raad van Europa, alsmede aan Oostenrijk, Zwitserland en Portugal, voor een conferentie. Daarbij dienen niet alleen de ministers van Landbouw, maar ook van Buitenlandse Zaken en/of Economische Zaken aanwezig te zijn. Dit om te laten zien dat de integratie van de landbouw deel is van de economische integratie van Europa.
Over de procedure is overleg gevoerd tussen Mansholt en Pflimlin, waarbij Nederland de voorkeur had voor het bijeenroepen van landen die zich principieel kunnen verenigen met overdracht aan een supranationaal orgaan. De Franse regering heeft dit niet aangedurfd.
Door de Franse kabinetscrisis is het bijeenroepen van de conferentie wederom vertraagd. Tijdens de FAO-conferentie heeft Mansholt het principe van regionale integratie krachtig naar voren gebracht, hetgeen veel indruk heeft gemaakt. Mansholt heeft daarbij ook de Amerikaanse minister Brannan om steun gevraagd.
Van der Lee benadrukt dat er brede steun is voor landbouwintegratie vanuit de landbouworganisaties in Nederland en Frankrijk.