Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01086
27-01-1953
Actoren
Brief
Samenvatting
Laurens aan Mansholt.
Laurens stelt voor om tezamen met de komende conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken een informele bijeenkomst van de zes landbouwministers te houden voorafgaand aan de Europese Conferentie voor de Organisatie van de Agrarische Markten.
Zie ook