Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01106
21-02-1951
Actoren
Brief
Samenvatting
Antwoord Hauch op brieven Mansholt van 7 november en 11 december 1950.
De voorstellen van Mansholt zijn besproken met vertegenwoordigers van Deense landbouworganisaties. Ze waren geïnteresseerd in nauwere Europese samenwerking en integratie op landbouwgebied, maar willen vooral meer informatie, voordat zij een oordeel kunnen uitspreken.