Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01122
23-10-1952
Samenvatting
Van der Lee meldt dat Mansholt er niet veel voor voelt een gesprek te voeren met de Denen over onderwerpen waarover nog geen volledige klaarheid van inzicht bestaat. Wel zou hij kunnen instemmen met een informatief gesprek waarbij van Nederlandse zijde de Stichting voor de Landbouw betrokken zou zijn. Mansholt heeft op het moment vooral aandacht voor de procedure. Hij koerst vooralsnog aan op landbouwintegratie van de zes. Het heeft dan ook weinig zin om op korte termijn te praten met vertegenwoordigers van een land dat naar valt aan te nemen zich niet op korte termijn bij de zes zal aansluiten.