Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01370
06-10-1953
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Aantekening van Fock aan Tjarda van Starkenborgh Stachouwer inzake de inrichting van de EPG van 6 oktober 1953.

Fock bespreekt in deze aantekening aan Tjarda twee hoofdvragen, namelijk de verhouding van de Executieve tot de doelgemeenschappen (Hoge Autoriteit en Commissariaat) en het automatisme ter bereiking van de douaneunie en de afschaffing van de handelsbelemmeringen. Nederland heeft in beide gevallen een lastige positie. Binnen de Ministerraad is er onenigheid ontstaan, dit heeft ertoe geleid dat Mansholt tegenover Zijlstra en Beyen is komen te staan. Er wordt gepleit voor uitstel, i.v.m. deze meningsverschillen. (Met bijgevoegde puntenlijst.)