Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief van Maas met nota's van Linthorst Homan inzake de brief van Beyen aan de Ministerraad over de Europese Gemeenschap/Europees Statuut.

Beyen en Luns geven in hun brief aan de Ministerraad de punten van meningsverschil tussen de zes delegaties weer. Voor de aanvang van de conferentie van de Ministers van BuZa op 26 november willen zij de mogelijkheden voor onderlingen toenadering nagaan. Er worden 2 uiterste standpunten ingenomen, namelijk enerzijds de visie dat NL zich institutioneel aan het in Rome ingenomen standpunt moet houden. Op economisch gebied mag er op een enkel punt worden toegegeven. De andere groep is van mening dat er moet worden gestreefd naar een compromis, waarin zelfs het minimalistische Franse standpunt moet kunnen worden benaderd.

Bijgevoegde bijlage: nota van Linthorst Homan aan Beyen betreft de Europese Integratie van 23 okt.