Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01389
27-10-1953
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
Memorandum van Eschauzier m.b.t. het zogenaamde 'voorstel van Bidault' voor een economische unie uit 1948 van 27 oktober 1953.

Eschauzier heeft in verschillende dossiers over de jaren 1948/'49 documenten opgezocht m.b.t. het voorstel van Bidault voor een economische unie. N.a.v. de uitspraak van Bidault wordt er aan de hand van deze documenten gekeken of er sprake is van een consequent standpunt. Uit deze documenten blijkt dat Frankrijk van mening was in '48 dat de politieke organisatie van Europa slechts kan functioneren als deze gepaard gaat met een economische unie. Opmerkelijk is volgens Eschauzier dat Bidault in '48 niet meer dan een "studieclub voorstelde". Als Frankrijk de Europese Gemeenschap ook als een dergelijke studieclub beschouwt, kan er gesteld worden dat er sprake is van een consequent Frans standpunt.