Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01402
24-11-1953
Samenvatting
Notitie van Verberne aan Wemelsfelder betreft de Europese Gemeenschap: conferentie te Den Haag van 24 november 1953.

In deze notitie geeft Verberne aan dat hij de toegezonden aantekening betreft Wemelsfelders standpunt t.a.v. de voorstellen van Beyen en Mansholt en de bespreking met de Belgische en Luxemburgse delegatie met belangstelling heeft gelezen. Verberne is van mening dat tijdens de conferentie in DH niet gestreefd zou moeten worden naar definitieve besluiten, omdat de politieke opvattingen nog te ver uit elkaar tussen de zes Europese landen. Hij schaart zich achter Homan, die van mening is dat er nadere studie nodig is. Hij benadrukt dat het in zijn ogen gewenst is om een hoofdambtenaar van het DG van Handel en Nijverheid op te nemen in de Nederlandse delegatie.