Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01506
05-1955
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Reactie van de Bondsregering op het memorandum Beyen/Spaak.
De Duitse regering is van mening dat de tijd is aangebroken om te kijken naar verdergaande integratie in Europa. De Duitse regering vindt economische integratie hiervoor een goed beginpunt.

Bijvoegd commentaar van Maas, waarin deze het Duitse memorandum een goede kans geeft om als basis te dienen om verder te werken.
Zie ook