Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00023
07-11-1958
Samenvatting
3c. De Europese universiteit

Frankrijk heeft opnieuw een voorstel ingediend waarin gesproken wordt over een overkoepelende universiteit. Nederland staat zeer gereserveerd tegenover het voorstel. Klompé wijst daarnaast op het feit dat de werkgroep is gevormd door de beide raden van ministers en beide commissies van Euratom en EEG, hetgeen een vermenging van de verantwoordelijkheden is.