Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00025
21-11-1958
Samenvatting
3m. Euratom en EEG

Het is de bedoeling dat er één statuut voor het personeel van de drie Europese gemeenschappen komt. Dit ligt echter moeilijk. Wat de vestiging van het researchcentrum betreft, blijft de mogelijkheid bestaan dat de commissie besluit dit in Nederland te vestigen. Gedacht wordt aan een verdeling van de gelden van 40% in Nederland, 40% in Italië en 20% in Duitsland. Hofstra wijst erop dat onaanvaardbaar is dat de raad van ministers voor een voldongen feit wordt geplaatst. Wat het appparaat voor de raad van ministers betreft, zal naar beperking worden gestreefd.