Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00093
24-7-1959
Samenvatting
3d. Samenstelling Hoge Autoriteit der EGKS

Gesproken wordt over kandidaat-leden voor de HA van de EGKS. Spierenburg is de Nederlandse kandidaat als hij tenminste vice-president kan blijven en op voorwaarde dat de nieuwe samenstelling hem bevalt. Duitsland zal nu geen nieuwe kandidaat stellen. Klompé stelt voor na te gaan in hoeverre het EGKS-verdrag mogelijk maakt de regeringen in gebreke te stellen als zij geen kandidaten voor de HA voordragen.