Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00122
20-11-1959
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2i. Samenstelling Europese Commissie

Luns deelt mee dat Italiƫ Caron heeft voorgesteld als vice-voorzitter van de EC. Luns heeft gezegd dat Nederland alleen met een gewoon lidmaatschap van de EC kan instemmen. De BRD heeft gevraagd of Nederland akkoord gaat met de herbenoeming van Hallstein, waarop Luns antwoordde dat als uitzondering op de regel van roulatie daarmee in te kunnen stemmen.