Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00129
29-1-1960
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2a. Euratomcentrum in Petten

De Pous heeft gesproken met Euratom over de vestiging van het Euratomcentrum in Petten. Euratom is nu daartoe alleen bereid als het RCN uit Petten verdwijnt. De onderhandelingen liepen erg moeizaam. Uiteindelijk zijn de volgende conclusies bereikt: Euratom zal in Petten een centrum met 'compétence générale' vestigen rondom de hogefluxreactor en zal het grootst mogelijke gebruik van de reactor maken en de kosten van exploitatie betalen. Er zal vergelijking van de programma's tussen het RCN en Euratom plaatsvinden. Verder zal de Euratomstaf tot 400 man worden opgebouwd in plaats van de eerder voorgestelde 600.