Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00202
02-03-1966
Actoren
Memorandum
Samenvatting
De Block stuurt een memorandum met daarin het verslag van de informele bespreking inzake vraagstukken samenhangende met geunificeerde Commissie.

Het belangrijkste punt betrof het toekomstige presidium van de EC. Couve de Murville wil een presidium van een president en drie vice-presidenten met vaste roulering na twee jaar tussen deze functionarissen. De Fransen zijn alleen bereid te praten over de volgorde waarin de (vice)president(en) benoemd worden. De roulering dient verder te geschieden tussen Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland/België gezamenlijk. Van Nederlandse en Duitse zijde werden bezwaren tegen de vaste roulering aangevoerd. België en Luxemburg steunden de Franse ideeën, maar wilde minder rigide zijn, Italië sprak zich niet uit. Wat de benoeming van de leden van de EC betreft, noemde Nederland Mansholt en Sassen, van andere zijden werden geen namen genoemd.