Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00229
08-06-1967
Actoren
Aantekening
Samenvatting
No. 29 Ministerraad dd. 9 juni 1967, agendapunt 4b. De EEG-overeenkomst inzake douane-samenwerking.

Ringnalda vindt het voor het handelsverkeer in de gemeenschappelijke markt van zeer groot belang dat de overeenkomst inzake douanesamenwerking snel tot stand komt. Alle landen hebben inmiddels de overeenkomst ondertekend, behalve Nederland. Destijds weigerde Samkalden dit, bij wijze van reprsaille tegenover Frankrijk. Idealiter heeft Justitie gelijk, maar gezien de grote behoefte aan een dergelijke overeenkomst, "lijkt het onjuist, het goede niet te willen accepteren omdat het betere onbereikbaar is".