Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00233
17-06-1960
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
2a. Bijeenkomst WEU-raad

De WEU die inde jaren 1956-1958 verwaarloosd werd, is opgeleefd sinds de inwerkingtreding van de EEG. Er is nu elk kwartaal een bijeenkomst van de raad van ministers. Voorafgaand aan de vergadering heeft Luns gesproken met de Italiaanse minister Segni over tendenties in de richting van een ongewenst politiek directoraat in de NAVO (van Amerika, Engeland en Frankrijk). In de WEU zelf is gesproken over verdergaande samenwerking in de WEU voor wat betreft de productie en standaardisatie van de wapens. De SG van de NAVO vindt dat de WEU geen militaire taken mag behandelen, maar daarover bestaat een conflict. De vergadering was verder ook van belang voor de relatie tussen de EEG en de EVA. Duitsland wil dat er een serieuze bespreking tussen de Zes en de Zeven moet komen.