Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00315
28-05-1965
Actoren
Nota
Samenvatting
Nota inzake de financieringsvoorstellen o.a. van de EC aan de Ministerraad

De nota gaat uitvoerig in op de voorstellen die door de EC en door Nederland zijn gedaan omtrent de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Stagnatie is niet ondenkbaar. Om dit te voorkomen worden diverse mogelijke standpunten uitvoerig uitgewerkt.