Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00354
12-05-1961
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3a. Politiek overleg van de Zes

De Fransen zijn teruggekomen op hun tegemoetkomende houding wat betreft de Nederlandse bezwaren. Luns heeft Von Brentano ervan overtuigd dat uitstel de beste weg was. De Fransen hebben zich hiertegen niet verzet, zodat de conferentie wordt uitgesteld tot half juli.