Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4a. Amerikaanse steun aan Europa.
Hirschfeld gaat naar Londen voor overleg.
Volgens Huysmans zijn er twee wegen waarlangs de VS de over de economische situatie in Europa gewenste gegevens kan samenstellen: via de ECE of door het verschaffen van een globale opgaaf van cijfers. Vos meent dat men nog geen concrete plannen kan maken, zolang nog niets bekend is over de omvang van de Amerikaanse steun.
Huysmans acht het waarschijnlijk dat Amerika haar steun aan Europa alleen zal verlenen wanneer daardoor het wereldverkeer wordt gestimuleerd; voor autonoom intern-Europees verkeer zal Amerika wellicht geen dollars beschikbaar stellen.