Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00038
31-01-1949
Samenvatting
4. Conferentie te Londen.
Besproken werd o.m. de moeilijkheden rond de Europese Unie. Engeland stond aanvankelijk geheel afwijzend tegenover de instelling van een assemblée. Hoofdpunt was de wijze waarop de leden zouden worden gekozen. Op voorstel van Spaak is besloten dat elk land zelf zal beslissen hoe het zijn vertegenwoordigers zal aanwijzen. De VS stellen er prijs op dat Italië ook wordt opgenomen in het vijfmogendhedenverdrag. Omdat dit niet mogelijk is wil men aan de Armerikaanse wensen tegemoet komen door Italië wel te betrekken bij de Europese Unie. Stikker heeft voorgesteld om alle landen van de OEEC uit te nodigen, doch dit is niet aanvaard; besloten is een uitnodiging te sturen naar Italië en de Scandinavische landen.
Voorts werd het Atlantisch pact besproken.