Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4b. Raad van Europa.
Stikker deelt mee dat hij op 29/4 een bespreking zal hebben met de Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Daarbij komt ook ter sprake de aanwijzing van de 6 leden voor de Assemblée van de Raad van Europa. Deze aanwijzing kan door het parlement geschieden in overleg met de regering.
Na ondertekening van het verdrag in Londen zal een commissie voor het voorbereidende werk worden ingesteld, welke in Parijs haar zetel zal hebben.
De Raad van Ministers zal het zwaartepunt van de organisatie vormen; deze stelt ook de agenda vast van de Assemblée, welke slechts een consultatieve bevoegdheid heeft.
Zie ook