Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00053
31-10-1949
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4b. Bespreking Consultatieve Raad van de OEEC.
De minister-president heeft telefonisch van minister Stikker vernomen, dat bij de besprekingen over de vrijmaking van de buitenlandse handel belangrijke resultaten zijn bereikt, die met name aan de Nederlandse export van landbouwproducten ten goede zullen komen.