Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00153
24-03-1952
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4c. Het Engelse voorstel t.a.v. de Raad van Europa.
Minster Eden heeft voorgesteld een organisch verband tussen de verschillende Europese instanties te leggen, bv. voor de EDG en Schuman-Plan t.o.v. de Raad van Europa. Stikker meent echter dat de Raad van Ministers van de Raad van Europa niet dezelfde kan zijn als die voor het Schuman-Plan. Het lijkt ook niet wel mogelijk om een gemeenschappelijk secretariaat voor alle Europese instanties te maken. Een andere vraag is waar de zetel van de organisaties zal zijn. Nu de OEEC een strijd om het bestaan heeft te voeren is het volgens Stikker minder juist de bevoegdheden van de Raad van Europa te zeer te vergroten. Hij verwacht dat er niet veel uit het Engelse voorstel zal komen. Het onbevredigende is dat Engeland wel een vinger in de pap wil hebben, maar anderzijds niet bereid is deel te nemen aan de EDG.
Zie ook