Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00170
03-06-1952
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4d. De Kolen- en Staalgemeenschap.
Stikker meldt dat binnenkort over de zetels van de organen van de EGKS zal worden gesproken. Italië neemt het standpunt in, dat alle zetels op één plaats zullen moeten zijn, of anders dat de zetel van de Assemblée in Turijn moet zijn. Voorts is bij de Raad van Europa de neiging aanwezig Straatsburg te verlaten. De Franse regering overweegt een terrein nabij Parijs aan te bieden. Spreker zou een terrein in Nederland, bijv. voor het Hof, willen aanbieden. De Raad heeft geen bezwaar.
A. van Kleffens wordt voorgedragen als lid van het Hof van de EGKS.