Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00186
15-09-1952
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3b. De conferentie in Luxemburg (Brief minister van Buitenlandse Zaken, 13-9-1952, no. 5752)
Beyen deelt mee dat de aanrdrang tot verhoging van de salarissen en pensioenen alleen van Duitse zijde kwam en dus niet veel moeilijkheden opleverde. Besloten is de salarisschaal te behouden die in Parijs is vastgesteld, terwijl de pensioenregeling nader wordt bekeken. Ook ten aanzien van de vragenlijst voor de Assemblée en het verlangen dat de functionele integratie niet naar de achtergrond zal verdwijnen is overeenstemming bereikt. De minister-president stelt het op prijs, dat men erin is geslaagd iets van de Nederlandse wensen verwezenlijkt te krijgen.