Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3c. Voorbereidingen inzake Europese Politieke Gemeenschap.
De minister-president meent dat er grote haast moet worden gemaakt met de opstelling van een vragenlijst, die aan de nieuwe Assemblée zal worden gegeven. Hij betwijfelt of er nog tijd is voor een staatscommissie. Beyen zou daar toch aan willen vasthouden. De minister-president stelt een andere procedure voor. Hij merkt op dat er behoefte bestaat aan een commissie, die de regering rechtstreeks voorlicht en waarmee de ministers geregeld in contact staan. Besloten wordt dat Luns en Beyen hiervoor een voorstel maken voor de volgende ministerraad.