Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00199
03-11-1952
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3a. De Europese politieke integratie.
Beyen deelt mee, dat een brief is uitgegaan m.b.t. het handhaven van het woord 'monetaires' in de gemeenschappelijke vragenlijst, welke aan de assemblee ad hoc is gezonden. De assemblee heeft voorts een voorstel aan de Raad van Ministers gezonden inzake de samenwerking tussen beide commissies. In dit stuk staat alleen, dat de ministers afgevaardigden naar de assemblee ad hoc kunnen zenden, terwijl spreker had voorgesteld, dat de ministers zelf naar de assemblee ad hoc zouden kunnen gaan. Beyen wil hier niet mee akkoord gaan. Drees acht het toch wenselijk dat Beyen naar de ministersbijeenkomst in Luxemburg gaat als het stuk in behandeling zal komen, aangezien door Nederland steeds op een regeling is aangedrongen.
Zie ook