Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S00200
03-11-1952
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3b. Ratificatie van het EDG-verdrag.
Beyen deelt mee dat in de Commissie voor Buitenlandse Zaken een uitgebreide discussie over de ratificatie van het EDG-verdrag heeft plaatsgevonden, waarbij o.a. gevraagd werd waarom Nederland hiertoe zo snel zal overgaan. Spreker staat zeker niet op het standpunt dat het EDG-verdrag in Frankrijk of Duitsland zeker niet zal worden geratificeerd. Er is voor de regering allerminst aanleiding om niet met spoed het ratificatieontwerp in te dienen. De minister-president is eveneens van oordeel, dat op het ogenblik de regering tot taak heeft het wetsontwerp in te dienen.