Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
13. Het vraagstuk der Europese integratie (Nota minister van Buitenlandse Zaken, 14-11-1952, no. 6938).
Beyen verklaart dat de nota bedoeld is om na te gaan of de ministerraad met de strekking instemt, en bevat daarnaast concrete voorstellen, o.a. over instelling van een nieuwe commissie.
Beel waarschuwt tegen de suggestie in de nota om tot toekenning van legislatieve bevoegdheden over te gaan. Mansholt ziet in de nota een eerste stap om een beleidslijn m.b.t. Europese integratie vast te stellen, waaraan dringend behoefte was.
Het bevalt de minister-president dat de assemblee ad hoc haar gang kan gaan. Als de andere regeringen niets doen, moet de Nederlandse regering zich tot de assemblee wenden. T.a.v. de functionele integratie kan worden voorgesteld om naast kolen en staal op bepaalde terreinen (bijv. landbouw) integratie voor te bereiden. Hij noemt ook de douane-unie.
Mansholt meent dat het integratiestreven een motor nodig heeft. Bij nieuwe integratiepogingen is het mogelijk dat men meer zal afremmen dan bevorderen. Een douane-unie kan een nieuwe motor zijn.
Zie ook